Vad är råkost?

grönsakerRåkost innebär att maten ska vara i princip rå. Det betyder att den inte bör värmas upp till mer än ca 42 grader eftersom många vitaminer, mineraler och spårämnen då förstörs eller förändras.

Inom råkosten (raw food) förekommer även begreppet levande föda. Levande föda innebär att maten är aktiv, t.ex. genom groddning.

De metoder som är vanligt förekommande för råkost är att marinera, torka, frysa, blötlägga och fermentera (syra).

Jag har valt att utesluta alla animaliska produkter och även spannmål i min råkost.